Ongevallen en incidenten

Changed
06/03/2023

Het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (OOIS) is een onafhankelijke instantie die werd opgericht ter bevordering van de spoorwegveiligheid. Zijn kernopdracht bestaat erin zogenoemde ‘ernstige’ exploitatieongevallen op het Belgische spoorwegnet te onderzoeken.  

Naast ernstige ongevallen is het onderzoeksorgaan ook bevoegd om onderzoek te voeren naar andere ongevallen en incidenten die gevolgen hebben voor de spoorwegveiligheid.  

Het OOIS beslist op autonome wijze en op basis van verschillende criteria over het al dan niet openen van een onderzoek.  

Het veiligheidsonderzoek heeft niet tot doel de verantwoordelijkheden te bepalen, maar wel om de rechtstreekse en systemische factoren die bijdroegen tot het ontstaan van het ongeval of incident te bepalen. 

Meer informatie vindt u op de website van het OOIS