Medische uitrusting - Geïnformeerde apothekers

Changed
21/02/2024

Medicijnkist aan boord van schepen 

Krachtens het koninklijk besluit (KB) van 15 november 2021 inzake essentiële middelen aan boord van schepen moet elk schip permanent een medicijnkist aan boord hebben. Dit KB bepaalt daarnaast ook de voorwaarden waaraan deze moet voldoen. In dit KB wordt meer bepaald de samenstelling van deze medicijnkist vastgelegd. Het KB voorziet een aantal verplicht geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en ander producten die zich aan boord moeten bevinden, de producten en de hoeveelheden hiervan zijn afhankelijk van onder meer: de bestemming van het schip, het aantal en geslacht van de bemanningsleden, het soort activiteiten en de kenmerken van de lading. Een volledig overzicht vind u in het KB van 15 november 2021(externe link).

 

Als een schip aangemeerd is in een Belgische haven, kan de kapitein of zijn gemandateerde de samenstelling van de medicijnkist nagaan, en terug aanvullen, door de verbruikte producten opnieuw aan te kopen, en de ongebruikte en vervallen producten te verwijderen en te vervangen. Hiervoor kan hij zich wenden tot elke voor het publiek geopende apotheek in België. De reglementering maakt geen onderscheid tussen de apotheken, elke Belgische apotheek kan dan ook dezelfde geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of eventueel andere producten afleveren.

 

Vele Belgische apotheken hebben reeds zich de specifieke wetgeving betreffende de medicijnkist van schepen eigen gemaakt en zijn ten behoeve van de kapitein of zijn gemandateerde opgenomen in een lijst, die u hieronder kan downloaden. Deze lijst is niet-limitatief en niet statisch en vormt geen beperking op de competenties van de niet-vermelde apotheken. De lijst van alle Belgische apotheken vindt u hier(externe link)(externe link). De apotheker die de medicijnkist van het schip heeft bijgewerkt conform het KB 15 november 2021(externe link), dient een attest af te leveren aan de kapitein of zijn gemandateerde. Een modelattest vind u hieronder. De lijst met medicijnen uit het KB is ook in de publicaties opgenomen net zoals een checklist per type schip.