Inschrijvingen

Changed
23/02/2023

WebDIV is de toepassing van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) waarmee u als makelaar of verzekeraar de voertuigen van uw klanten digitaal inschrijft

De gegevens op het inschrijvingsformulier worden door de toepassing automatisch gecontroleerd. De inschrijving is dan gevalideerd. De DIV verstuurt vervolgens de nummerplaat en het inschrijvingsbewijs naar de woonplaats van uw klant. 

Dankzij de digitale inschrijving worden uw klanten meteen geholpen zonder verplaatsing naar de loketten van de DIV. WebDIV is verplicht voor alle situaties die via de toepassing mogelijk zijn. 

Hoe als makelaar of verzekeraar WebDIV gebruiken? 

Als makelaar of verzekeraar moet u met een van deze twee partners van de DIV contact opnemen om WebDIV te gebruiken: 

 • Portima  
 • InMotiv 

Opgelet: de toegang voor WebDIV gebeurt in samenwerking met de websites www.portima.com en www.inmotiv.be, of door rechtsreeks een protocol te ondertekenen met de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Andere sites die de naam WebDIV vermelden, vaak onder licht gewijzigde vorm, hebben niets te maken met de toepassing om voertuigen digitaal in te schrijven. 

Dit zijn de partners van WebDIV: 

Inschrijving speed pedelecs via WebDIV

WebDIV biedt de mogelijkheid om speed pedelecs in te schrijven, zonder dat de verplichte aansprakelijkheidsverzekering nodig is. 

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat men in WebDIV expliciet moet aangeven dat het om een speed pedelec gaat. Dit doet men door in de WebDIV applicatie de volgende 2 items aan te duiden : 

 • Speed pedelec : JA
 • Enkel trapondersteuning

Enkel wanneer deze twee elementen zijn geselecteerd in WebDIV zal het voertuig correct als speed pedelec worden ingeschreven.

WebDIV Do's and Dont's

DO'S

DONT'S

WAT ?

 • Voertuigen inschrijven
 • Commerciële kentekenplaten aanvragen of verlengen

WAT ?

 • Gegevens verbeteren (voertuig, houder, adres…)
 • Een kentekenplaat overdragen tussen echtgenoten  / wettelijke samenwonenden / van ouder naar kind
 • Een duplicaat van plaat of kentekenbewijs aanvragen
 • Herinschrijven onder zelfde titularis
 • Aanvraag tot inschrijving met bijlage

WELKE VOERTUIGEN ?

 • Nieuwe voertuigen gepréregistreerd bij de DIV en aangekocht + Douane in Belgïe gekocht: indien de douanecode niet “3” is : controleer of het chassisnummer gekend is in de DIV-databank.
 • Tweedehandsvoertuigen voordien in Belgïe ingeschreven
 • Een tweedehands ingevoerd voertuig (met buitenlands kentekenbewijs) van de categorie M, N of O, waarvan de datum van eerste inschrijving ligt NA 01/06/2014 en ingevoerd vanuit de EU (Europese homologatie)
  Dit voertuig moet ingeklaard, gepreregistreerd en aangeboden bij technische keuring zijn. (douane code = 1 )
 • Voertuigen van categorie L, met inbegrip van speed-pedelecs
 • Oldtimer voertuigen die een tweedehands oldtimer keuring hebben ondergaan 
 • Oldtimer voertuigen van Categorie L  (geen oldtimer keuring)

 

WELKE VOERTUIGEN ?

 • Een tweedehands ingevoerd voertuig anders dan gedefinieerd in de linker kolom
 • Een tweedehandsmotorfiets
 • Een taxi of een huurvoertuig met chauffeur
 • Een voertuig waarvan het chassisnummer uit minder dan 17 tekens is samengesteld
 • Een voertuig dat een wijziging heeft ondergaan : aard, chassisnummer, datum van eerste ingebruikname, enz…
  • Ofwel zijn er handmatig aangebrachte verbeteringen op het Douanevignet of op het vignet van de T.K.
  • Ofwel wordt de wijziging opgemerkt bij vergelijking van de gegevens op het vignet van de T.K. met de gegevens op het laatste kentekenbewijs

 

WELKE PLATEN ?

 • Gewone platen
 • Commerciële platen

WELKE PLATEN ?

 • Transitplaten, CD-platen
 • TX- platen (taxi en huurvoertuig met chauffeur)
 • G-platen (landbouw- of bosbouwtrekkers)
 • Duplicaat van plaat

VOORWAARDE

 • De gebruiker moet beschikken over het originele formulier aanvraag tot inschrijving. Dit moet volledig ingevuld en ondertekend zijn door de aanvrager.

WAT TE DOEN IN DIT GEVAL?

 • Maak de papieren aanvraag, volledig ingevuld, ondertekend en vergezeld van eventuele bijlagen, over aan de DIV. Dit kan via bpost of via de loketten/antennes. 

DAARNA ?

 • Het originele aanvraagformulier moet minimum zes maanden bijgehouden worden.
 • Het originele buitenlands inschrijvingsbewijs minimum zes maanden bewaren.
 • Het aanvraagformulier moet aan de DIV bezorgd worden indien deze laatste hier specifiek om vraagt.
 • Een elektronische vorm (scan) van het aanvraagformulier is ook aanvaardbaar.