DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

Changed
21/03/2023

Duurzame Mobiliteit

Streven naar een duurzame mobiliteit is één van de strategische doelstellingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze uitdaging houdt in:

  • minder impact van de vervoersactiviteiten op het milieu;
  • veilig vervoer voor zoveel mogelijk reizigers;
  • het op elkaar afstemmen van de vervoersactiviteiten, de economische doelstellingen en de sociale beperkingen van alle actoren, met inbegrip van de overheden en de ondernemingen

 We verzamelen, brengen in kaart en analyseren alle relevante informatie over mobiliteitsaspecten en hun evolutie. Dit studiewerk vormt de basis om proactief beleidsvoorstellen op te maken die de duurzame mobiliteit bevorderen.

Spoorbeleid

De FOD Mobiliteit en Vervoer behandelt de economische, financiële, budgettaire, administratieve en technische aspecten van het spoorvervoer. Wij spelen dus een belangrijke rol in de relaties tussen Infrabel, de NMBS, en de privé-operatoren.

Wij streven ernaar een gebruiksvriendelijker treinverkeer uit te bouwen.

  • Enerzijds spelen wij een actieve rol in de evolutie van de spoorwegsector op Europees gebied, werken wij aan de opstelling van een reglementering die zorgt voor een veilig, beveiligd en milieuvriendelijker spoorvervoer, bereiden wij de beheerscontracten met de spoorwegmaatschappijen voor, ...
  • Anderzijds  zien wij toe op de naleving van de verplichtingen in deze beheerscontracten en het gebruik van de openbare middelen,  voeren wij audits uit van de investeringen, beheren wij de klachten van de reizigers, ...