DG Luchtvaart

Changed
06/10/2023

Koen Milis“Werken aan een veilige, duurzame en economisch relevante luchtvaart is geen taak maar een passie!”
Koen Milis, Directeur-Generaal Luchtvaart

Het vliegtuig dat u neemt om op vakantie te gaan, is waarschijnlijk het eerste wat u met luchtvaart associeert. En terecht. Tegelijk omvat luchtvaart nog veel meer dan dat. Elk toestel dat kan vliegen - vliegtuigen, helikopters, zweefvliegtuigen, deltavliegers, luchtballonnen en meer recent, de drones – zijn luchtvaartuigen.

Voor die fascinerende sector heeft het DG Luchtvaart een duidelijke missie: bijdragen aan een veilige, duurzame en economisch relevante luchtvaart binnen een multimodale benadering van vervoer door in te zetten op de internationale besluitvorming, partnerschappen met stakeholders, digitalisering en de ontwikkeling en de expertise van de medewerkers.

Hoe doen we dat? Een paar voorbeelden

Voor elk luchtvaartuig certificeren we de volledige levenscyclus: van de bouw, over het onderhoud tot de exploitatie. Wij zorgen er ook voor dat het personeel dat actief is in de luchtvaart correct is opgeleid en fysiek geschikt.

We zien toe op de begeleiding van de luchtvaartnavigatiediensten en de certificatie van de luchthavens, de luchtvaartterreinen en de helihavens. We werken ook mee aan de bepaling van de vliegroutes. Zo kan er veilig geland en opgestegen worden.

Met het bepalen van geluids- en emissienormen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid op het gebied van milieu.

Om elke kwaadwillige daad aan boord van een vliegtuig te voorkomen, stellen we beveiligingsnormen op en houden toezicht op de toepassing ervan door de vele bedrijven en organisaties actief in de luchtvaart.

Bij belangrijke vertragingen, annulering van uw vlucht of instapweigering, kan u ons contacteren om uw rechten als passagier te laten gelden.