De digitale vrachtbrief

Changed
21/09/2022

Benelux-proefproject

Op 1 december 2017 is een Benelux pilot voor het gebruik van de digitale vrachtbrief (e-CMR) voor het intra-Benelux wegvervoer van start gegaan. Sinds 1 maart 2018 mag de e-CMR gebruikt worden in het intra-Benelux vrachtvervoer en kan zowel het vervoer tussen de Benelux-landen betreffen als nationaal vervoer, inclusief cabotage.

De pilot heeft al enkele goede resultaten opgeleverd: een digitale vrachtbrief bleek, vanuit perspectief van handhaving en controle, onder de voorwaarden van de Benelux-beschikking minstens even veilig en betrouwbaar als een papieren vrachtbrief. Tot en met 2020 hebben vervoerders gebruik kunnen maken van een veilige en authentieke digitale vrachtbrief bij vervoer van goederen over de weg binnen de Benelux. Het aantal elektronische vrachtbrieven blijft sinds de aanvang van de pilot in stijgende lijn gaan.

De pilot is dan ook verlengd om te garanderen dat vervoerders van de voordelen van de digitale vrachtbrief gebruik kunnen blijven maken alsook met het oog op de implementatie van de Electronic Freight Transport Information Verordening (eFTI). Deze Verordening is overigens inhoudelijk zeer sterk op de Benelux-proef geïnspireerd. De Verordening verplicht overheden de gegevens van de e-CMR digitaal te accepteren vanaf augustus 2025. Om dit mogelijk te maken, en het gebruik van de e-CMR verder te promoten, zal binnen het kader van de Benelux pilot een Access Point worden ontwikkeld, dat het delen van de data tussen overheden, vervoerders en autoriteiten gemakkelijker maakt. Verwacht wordt dat een proof of concept van dit Access Point in 2022 wordt gerealiseerd. Overigens merken de vervoerders in eerste instantie niets van deze wijziging: zij kunnen gewoon gebruik blijven maken van de e-CMR zoals zij gewend zijn. Gedurende de looptijd van de proef kan stapsgewijs uitgebreid worden met bijkomende service providers en bijkomende functionaliteiten.

Via het Benelux-proefproject, dat als ‘living lab’ kan fungeren, kunnen de Benelux-landen mede richtinggevend zijn voor de wijze waarop de Verordening geïmplementeerd wordt. Het is de bedoeling dat het e-CMR-platform tegen 2025 uiteindelijk geïntegreerd zal worden in de Europese eFTI platform structuur.

De gedetailleerde opzet en inhoud van de pilot is vastgelegd in een zogenaamde Beschikking van het comité van Ministers van de Benelux Unie en is te downloaden onderaan de pagina.  

Regelgeving