Vakbekwaamheid

Changed
13/12/2022

Het getuigschrift van vakbekwaamheid kan nooit op zichzelf verstrekt worden, maar altijd samen met het plaatsen op een vergunning van vervoercommissionair of vervoermakelaar (een nieuwe of een bestaande).

Voor een aanvraag van getuigschrift vakbekwaamheid dient alleszins het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend te worden.

Vooral punt C bij de aanvraag van het getuigschrift is van belang omdat daarin de periode dient ingevuld te worden dat men werkzaam is in een firma die in het bezit is van een vergunning van vervoercommissionair of vervoermakelaar (er wordt gedurende de laatste 6 jaar een periode van minstens 5 jaar gevraagd, oftewel 2 jaar indien men in het bezit is van een universitair diploma).