Kruispuntbank Voertuigen

Changed
30/11/2022

De Kruispuntbank van de voertuigen wil een efficiënte gegevensuitwisseling garanderen tussen verschillende diensten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in contact komen met voertuigen in de uitvoering van hun opdrachten van openbaar nut.

Wat is de kruispuntbank?

De kruispuntbank is een databank. De term kruispuntbank werd voor het eerst gebruikt bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dit om te benadrukken dat het om een databank gaat waarbij de gegevens van verschillende organisaties afkomstig zijn en naar verschillende andere instanties gaan. Dit in tegenstelling tot een gegevensbank die slechts door één dienst wordt gebruikt.

Vóór 2010 beschikte de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) over een register voor het inschrijven van voertuigen. Het project streefde naar een gegevensbank die verder ging dan enkel de registratie van voertuigen. Het moest een hele reeks gegevens over voertuigen kunnen aanbieden, van constructie tot schrapping, in samenwerking met belanghebbenden in de automobielsector.

Zo hebben we de kruispuntbank opgericht op basis van de wet van 2010 en het koninklijk besluit van 2013.

Deze kruispuntbank is voor professioneel gebruik. De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft overeenkomsten met verschillende professionele instanties over het gebruik van de kruispuntbank.

Welke informatie bevat de kruispuntbank?

Het gaat om informatie over de registratie van een voertuig. Bij de registratie van een voertuig koppelen we een voertuig aan een persoon. De databank bevat informatie over het voertuig, over de houders van het kentekenbewijs en informatie over de registratie.

Deze informatie wordt onder meer ingevoerd door verzekeringsmaatschappijen, fabrikanten en particulieren die hun voertuigen registreren.

Naast deze informatie verkrijgt de Kruispuntbank voor Voertuigen ook informatie uit andere bronnen om aan bepaalde aanvullende verplichtingen te voldoen. Dit kan gaan over meldingen van gestolen voertuigen, vernielde voertuigen, informatie van technische inspecties, enz. 

Traceerbaarheid van voertuigen

Daarnaast moet deze Kruispuntbank ook een opspoorbaarheid van de voertuigen in het leven roepen, die toelaat dat alle voertuigen kunnen worden opgespoord gedurende hun levensloop.

De inschrijving van voertuigen in de Kruispuntbank biedt een belangrijke grond voor de uitvoering van bepaalde beleidsacties en diensten ten opzichte van burgers en ondernemingen. Zo maakt de Kruispuntbank het ook mogelijk om voertuigen op te sporen.