Tachograafkaarten

Changed
21/09/2022

Wat is een tachograafkaart?

Een tachograafkaart is een geheugenkaart die bestemd is om in een tachograaf te gebruiken.

Tachograafkaarten maken het mogelijk om:

  • de kaarthouder via de tachograaf te identificeren
  • de gegevens van de bestuurder te downloaden en op te slaan

Welke soorten tachograafkaarten zijn er?

Er zijn vier soorten tachograafkaarten:

  • bestuurderskaarten
  • bedrijfskaarten
  • werkplaatskaarten
  • controlekaarten

De bestuurderskaart

De bestuurderskaart vervangt het huidige registratieblad (een schijf genoemd) en is persoonlijk voor de bestuurder. De kaart slaat de prestaties van de bestuurder gedurende 28 dagen op in het geheugen (rijden, rusten, enzovoort).

De bedrijfskaart

De bedrijfskaart geeft toegang tot de gegevens van de voertuigen en bestuurders van een bedrijf.

Met deze kaart worden de gegevens die in het geheugen van de boordcomputer opgeslagen zijn, ten minste om de twee maanden, te rekenen vanaf de laatste download, door het bedrijf gedownload naar een beveiligd extern opslagmedium.

De gegevens die in het geheugen van de bestuurderskaarten opgeslagen zijn, worden op hun beurt ten minste om de 21 dagen, te rekenen vanaf de laatste download, gedownload naar een beveiligd extern opslagmedium.

De werkplaatskaart

Met de werkplaatskaart kunnen erkende werkplaatsen een digitale tachograaf initialiseren, ijken en kalibreren. Hiermee kunnen de werkplaatsen ook technisch ingrijpen als zich een probleem voordoet.

De controlekaart

Met de controlekaart kunnen bevoegde ambtenaren de gegevens van bestuurderskaarten of gegevens uit het geheugen van de boordcomputer van een voertuig downloaden of raadplegen.

Welke kaarten gebruiken?

Interoperabiliteit

Tachograafkaarten zijn interoperabel. Dat betekent dat alle kaarten op alle tachografen gebruikt kunnen worden, ongeacht het merk.

Slimme tachografen en nieuwe kaarten

Sinds 15 juni 2019 zijn de oude tachografen vervangen door slimme tachografen. Er werden ook nieuwe tachograafkaarten ontwikkeld.

De oude bestuurderskaarten en bedrijfskaarten zijn compatibel met de nieuwe slimme tachografen. Zij kunnen nog tot hun vervaldatum gebruikt worden.

De kaarten van de nieuwe generatie zijn ook compatibel met de oude tachografen. Om echter ten volle de nieuwste functies te kunnen gebruiken (zoals automatische locatieregistratie), is een kaart van de nieuwste generatie vereist.

Contact

Contact Fields

Voor vragen over de uitgifte van tachograafkaarten : 

Dienst Digitach 
ITLB vzw
Archimedesstraat 5, 1000 Brussel 
Tel. : +32 (0)2 282 09 60
Fax : +32 (0)2 282 09 69
E-mail : digitach@itlb.be