Preregistratie van voertuigen

Changed
02/01/2023

De preregistratie van een voertuig is het toevoegen van de technische gegevens van het voertuig aan de Kruispuntbank van Voertuigen. Voor tweedehandsvoertuigen worden ook bijkomende gegevens in de databank opgenomen, zoals de datum van de eerste inschrijving en het land van oorsprong. 

De preregistratie is verplicht voor ieder inschrijfbaar voertuig bij de professionele invoer van: 

  • nieuwe voertuigen 
  • nog niet in België ingeschreven tweedehandsvoertuigen 

Sommige voertuigcategorieën zijn vrijgesteld van die verplichting. Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding

U voert de preregistratie uit via de gratis toepassing Webclient Preregistratie van de federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer of via de toepassing van externe partners. Daarnaast biedt de FOD Mobiliteit en Vervoer ook een webservice aan om de preregistratie uit te voeren. 

Hoe een voertuig preregistreren met de Webclient Preregistratie? 

U vindt de volledige procedure in de gebruikershandleiding

  1. Meld u aan met een Belgische eID in Webclient Preregistratie.  
  2. Maak een keuze tussen ‘Nieuw voertuig’ of ‘Gebruikt voertuig’. 
  3. Vul de verschillende velden in. 

Nieuwe voertuigen 

De preregistratie van nieuwe voertuigen gebeurt op basis van de gegevens vermeld op het Europees gelijkvormigheidsattest (COC). 

Tweedehandsvoertuigen 

De te preregistreren voertuiggegevens zijn zowel technische gegevens van het voertuig als gegevens over de vorige inschrijving(en). Alle gegevens die u moet preregistreren zijn terug te vinden op het buitenlandse inschrijvingsbewijs

Professionele gebruikers kunnen de gegevens ook via de toepassing van privé-organisaties inbrengen: 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Dienst Inschrijving van Voertuigen (DIV)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : div.prereg@mobilit.fgov.be 
Tel. : +32 (0)2 277 35 58