Servicebedrijven

Changed
23/02/2023

Service providers of servicebedrijven, ook gekend als inspectiebedrijven, zijn bedrijven die ondersteuning en advies bieden voor de beveiliging en inspectie op schepen. Ze moeten hiervoor erkend zijn door de Taakgroep ‘Erkenning Instellingen’ van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Er zijn twee categorieën binnen servicebedrijven:

 • Bedrijven die instaan voor het onderhoud, nazicht, herstel en de keuring van opblaasbare reddingsvesten en opblaasbare reddingsvlotten. Meer informatie vindt u in de resolutie van  de ‘maritime safety committee’ (MSC) A761(18).
 • Bedrijven die instaan voor het onderhoud, nazicht, herstel en keuring van reddingsboten (halfopen, gesloten of free fall), davits en de daarbij horende infrastructuur en kranen. Meer informatie vindt u in de resolutie van de ‘maritime safety committee’ (MSC) 402(96) en 404(96).

De Taakgroep ‘Erkenning Instellingen’ heeft een lijst voorzien met alle erkende servicebedrijven.

De procedure voor erkenning als servicebedrijf

U moet eerst een aanvraag tot erkenning als servicebedrijf indienen via: Tim.Sleurs@mobilit.fgov.be. Daarna vindt een audit plaats om na te gaan of uw servicebedrijf aan de eisen voldoet om erkend te worden.

Verloop van de audit

U krijgt op voorhand meer info over de datum en het verloop van de audit. 
In de MSC-resoluties zijn verscheidene maatregelen opgesomd waaraan servicebedrijven moeten voldoen om een erkenning te krijgen. Al deze criteria worden afgetoetst bij de eerste audit.

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste onderdelen van de audit:

 • ISO9001-kwaliteitssysteem
 • technische competenties van de techniekers 
 • geldigheid van de certificatie van de techniekers
 • kalibratiebeleid van het gereedschap
 • klachten- en preventiebeleid
 • opleiding van de techniekers
 • beheer van de wisselstukken
 • rondgang in het atelier
 • indien mogelijk vindt een bezoek aan boord van een vaartuig plaats om de techniekers te evalueren

Daarnaast wordt bekeken of de administratieve dossiers hun eigen voorschriften en die van de MSC’s in de praktijk volgen.

Ten slotte stelt de Taakgroep ‘Erkenning Instellingen’ een rapport op en reikt deze op basis daarvan al dan niet een erkenning uit. Voor de servicebedrijven van de MSC-resoluties 402 en 404 wordt een addendum toegevoegd met de modellen en merken waarvoor ze gecertificeerd zijn.

Uitreiken van een erkenning

Een erkenning wordt uitgereikt als de audit positief was. Deze is geldig voor een periode van vijf jaar met jaarlijkse audits ter opvolging.

Bij twijfel over het voldoen aan de eisen, krijgt een servicebedrijf een tijdelijke erkenning.  
Een volwaardige erkenning is dan mogelijk als er voldoende bewijs is dat het servicebedrijf aan de regelgeving voldoet.

Jaarlijkse audits ter opvolging

Jaarlijks volgen er eventueel tussentijdse audits om na te gaan of de servicebedrijven blijven voldoen aan de vereiste regelgeving. Als dit niet het geval is, kan het diensthoofd van ‘Erkenning Instellingen’ de erkenning intrekken. Voor het verloop van de audits wordt bovendien geen onderscheid gemaakt tussen de initiële audit en de jaarlijks terugkomende audits. Alle onderdelen van de initiële audit komen jaarlijks terug.

Intrekken van een erkenning

Een grote tekortkoming kan leiden tot de intrekking van de erkenning. Het diensthoofd van ‘Erkenning Instellingen’ beslist over de intrekking.