Classificatiemaatschappijen

Changed
19/12/2023

Het ontwerp, de bouw en het onderhoud van schepen die onder de Belgische vlag varen, moet voldoen aan de Europese regelgeving. Het gaat daarbij om structurele, mechanische en elektrische vereisten.

Classificatiemaatschappijen zijn door de overheid erkende organisaties voor inspectie en controle. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor de certificering van schepen die aan de Europese vereisten voldoen. Daaronder vallen ook veiligheidseisen voor de romp, machines, elektrische installaties en bedieningsapparatuur.

De in België erkende organisaties zijn gemachtigd om wettelijk voorgeschreven inspecties, audits en certificering uit te voeren met betrekking tot zeeschepen die de Belgische vlag voeren. Dit gebeurt in overeenstemming met de Werkovereenkomst waarbij de delegaties in de Werkmatrix zijn vastgelegd.

In België zijn de volgende classificatiemaatschappijen erkend:

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart
Dienst Vlaggenstaat
Natiënkaai 5
8400 Oostende

E-mail : ship.belflag@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 42 50 (secretariaat)