Brandingsporten

Changed
02/04/2024

Wind, wave, safe! 

Beoefen uw sport in grotere vrijheid maar denk aan uw veiligheid!

Onder brandingsporten valt elke sportactiviteit die u beoefent met:

 • surfplanken
 • kites
 • wakeboards
 • peddles
 • rafts
 • jetski’s en jetscooters

Hierbij horen niet:

 • roeiboten, ongeacht de lengte
 • vaartuigen kleiner dan 6 meter zoals kleine catamarans en zeilboten
 • motorboten
 • strandactiviteiten of het gebruik van een luchtmatras of plastic bootje

Waar zijn brandingsporten toegelaten?

Brandingsporten zijn toegelaten in de insteekzone en in de zeezone tot maximaal twee zeemijl in zee.

Let op, brandingsporten zijn verboden:

 1. In de zwemzone en de daaraan grenzende bufferzone (tussen zwem- en insteekzone) en veiligheidszone (tussen zwem- en zeezone).
 2. In de haven. U mag dus niet vanuit de haven de zee ingaan (behalve jetski's, die zijn daar wel toegelaten).

Wanneer mag ik op het water?

Bij elke weersomstandigheid bent u vrij om zelf te oordelen of u de sport zult beoefenen.
Maar… denk aan uw veiligheid! 

Let op! Tussen zonsondergang en zonsopgang mag u geen brandingsporten beoefenen.
Hierop kunt u een afwijking aanvragen. Mail naar: brandingsport@mobilit.fgov.be.

Welke uitrusting heb ik nodig?

Insteekzones

In de insteekzones is enkel een isothermisch pak vereist.

Zee en kustzone

In de zee en kustzone is volgende uitrusting vereist:

 • een isothermisch pak
 • een zwem-, reddings- of impactvest
 • een aangepast middel om noodsignalen te versturen, bij voorkeur met plaatsbepaling

Het MB van 12 november 2020 bepaalt de verplichte, niet exhaustieve lijst van aangepaste middelen voor het versturen van noodsignalen (Zie publicatie hieronder).

Hoe hou ik het veilig?

Zorg voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Er moet altijd iemand van bijvoorbeeld de strandclub, sportclub, redderspost … op de hoogte zijn als u op zee gaat. Neem ook geen onnodige risico’s.

Wat met mijn jetski en jetscooter?

Onder de nieuwe regelgeving mogen jetski’s en jetscooters in bepaalde insteekzones ook de zee bevaren. Voordien mocht dit enkel vanuit de havens. 

De toegelaten insteekzones bepalen we in overleg met de kustgemeenten. U vindt ze hieronder bij publicaties. In de insteekzone zijn, bovenop de wettelijk verplichte registratie en veiligheidsuitrusting, een isothermisch pak en een reddingsvest verplicht.

Groepsactiviteiten

Voor elke wedstrijd en groepsactiviteit moet u een vergunning krijgen. Deze vergunning moet u drie weken op voorhand aanvragen. Meer informatie vindt u bij Groepsactiviteiten.

 

Vergunning aanvragen en meer info viabrandingsport@mobilit.fgov.be. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart
Dienst Pleziervaart
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : brandingsport@mobilit.fgov.be