Getuigschriften

Changed
07/02/2024

U kunt bij het Belgisch Scheepsregister getuigschriften aanvragen. Dat kan ook in de vorm van afschriften. De getuigschriften hebben betrekking op de gegevens die aan het scheepsregister toevertrouwd zijn en die het bewaart. 

U kunt de volgende getuigschriften aanvragen: 

 • hypothecair getuigschrift met laatst ingeschreven titel 
 • getuigschrift met volledige opgave van titels  
 • getuigschrift met eigendomstitels vanaf…tot en met… 
 • getuigschrift van doorhaling van een hypothecaire inschrijving 
 • getuigschrift van onbezwaardheid met laatst ingeschreven titel 
 • getuigschrift van doorhaling van teboekstelling 
 • getuigschrift van doorhaling van registratie 
 • getuigschrift van doorhaling inschrijving in het rompbevrachtingsregister 
 • getuigschrift met betrekking tot de al dan niet registratie/teboekstelling van het schip (desgevallend met laatst ingeschreven titel) zonder hypothecaire toestand 
 • getuigschrift in toepassing van art. 94 Wetboek Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten 

Aan het afleveren van een getuigschrift of afschrift is een kostprijs van 58 euro verbonden. 

Hoe aanvragen?

Per e-mail 

Stuur een e-mail naar ship.reg@mobilit.fgov.be. Geef aan welk type getuigschrift u wenst en vermeld de volgende gegevens in de e-mail:  

 • de aanvrager 
 • de persoon aan wie het Belgisch Scheepsregister de documenten moet bezorgen  
 • de afleverwijze: met de post of per e-mail 
 • het registratienummer van het schip 
 • de naam van het schip 
 • als het schip niet geregistreerd is: een volledige beschrijving van het schip 

Per post of aan het loket 

Stuur uw schrijven met vermelding van het type getuigschrift en de volgende gegevens op of geef het af aan het loket: 

 • de aanvrager 
 • de persoon aan wie het Belgisch Scheepsregister de documenten moet bezorgen 
 • de afleverwijze: met de post of per e-mail  
 • het registratienummer van het schip 
 • de naam van het schip 
 • als het schip niet geregistreerd is: een volledige beschrijving van het schip 

Contact

Contact Fields

Belgisch Scheepsregister 
Posthoflei 3, 2600 Berchem 
E-mail : Ship.reg@mobilit.fgov.be  
Tel. : +32 (0)3 229 00 48