Contact zeevisserij

Changed
28/08/2023

Secretariaat Vlaggenstaat 

Onderzoek en certificatie van Belgische vissersvaartuigen 

Loket Zeevisserij 

Certificatie van bemanning van Belgische vissersvaartuigen 

  • certificaten van medische geschiktheid 
  • vaarbevoegdheidsbewijzen, logboeken, stageboeken …  
  • aanvraag van documenten voor bemanning 
  • elektronische aangifte van zeereizen 

Wilt u een afspraak over de certificatie van bemanning op Belgische vissersvaartuigen? 

Logboeken 

Het logboek indienen kan via e-mail: logboek.visserij@mobilit.fgov.be.  

Een kopie mag eventueel ook worden afgegeven aan het loket Zeevisserij (Natiënkaai 5,  8400 Oostende).  

Het loket van de dienst zeevisserij is enkel op afspraak open. 

Contact

Contact Fields

Online: via het afsprakensysteem  
E-mail:  zeevisserij.oostende@mobilit.fgov.be
Telefonisch : +32 (0)2 277 42 92 (loket Zeevisserij)
Adres: Natiënkaai 5, 8400 Oostende