Bevoegde autoriteiten

Changed
13/01/2023

Wie is bevoegd voor wat in de binnenvaart? De binnenvaart is deels een gewestelijke bevoegdheid. Hieronder vindt u de verschillende verantwoordelijke instanties. 

Federale overheid: 

Vlaams Gewest: 

Op de website van Mobiel Vlaanderen vindt u een uitgebreid overzicht van de bevoegde autoriteiten. 

Waterwegen en havens: 

Weersomstandigheden: 

Opleidingen: 

Reglementering: 

Waals Gewest: 

Op de website van SPW Mobilité et Infrastructures vindt u een overzicht van de bevoegde autoriteiten. 

Internationaal 

Op de website van Mobiel Vlaanderen vindt u een overzicht van enkele internationale autoriteiten.