Bemanning

Changed
01/07/2024

De regels voor de bemanning in de binnenvaart zijn een gewestelijke bevoegdheid. Op deze pagina vindt u enkele links die doorverwijzen naar de gewestelijke websites. 

Vlaams Gewest 

Een algemeen overzicht over de binnenvaart in Vlaanderen vindt u op de website van de Vlaamse overheid.  

VisuRIS is een portaal van de Vlaamse Waterweg. Op deze website vindt u informatie over de kwalificaties en het bekwaamheidsbewijs voor de bemanning van de binnenvaart. U vindt ook een overzicht van de documenten en certificaten die van toepassing zijn. 

Waals Gewest 

Een algemeen overzicht van de binnenvaart in het Waalse Gewest is beschikbaar op het Infrastructuurportaal.

Op deze website vindt u informatie over de beroepskwalificaties voor bemanningsleden in de binnenvaart en over de technische certificaten voor binnenschepen.

 

Estuaire vaart

Wat is “estuaire vaart”? Estuaire vaart is de vaart met binnenschepen op niet-internationale zeereizen binnen 5 zeemijl uit de Belgische kust.  

Iedere schipper en stuurman op een binnenschip dat wordt gebruikt voor niet-internationale zeereizen moet in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs “estuaire vaart”. 

Wettelijke basis: KB van 20 augustus 2020 – hoofdstuk VII – voorschrift VII/1 (link)

Voorwaarden

Om een vaarbevoegdheidsbewijs voor estuair vervoer te verkrijgen, moet men voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Minstens 21 jaar oud zijn;
 • een goedgekeurde diensttijd als stuurman of schipper hebben voltooid aan boord van een binnenschip van ten minste 3 jaar;
 • in het bezit zijn van een certificaat GMDSS (beperkt certificaat of algemeen certificaat);
 • een goedgekeurde studie en opleiding hebben voltooid (aangepaste opleiding gebaseerd op STCW A-II/3);
 • lichamelijk geschikt zijn, aan te tonen via een medische verklaring van geschiktheid (zeevaart) afgeleverd door een erkende arts of een keuring binnenvaart (MEDEX).

De diensttijd van 3 jaar moet behaald zijn in een functie aan dek op binnenschepen, waarbij 180 vaardagen = 1 jaar diensttijd.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag kan schriftelijk worden ingediend of via e-mail met:

 • het ingevulde formulier “Aanvraag vaarbevoegdheidsbewijs estuaire vaart” (zie verder),
 • kopie ID-kaart of geldig paspoort,
 • kopie geldige medische keuring zeevaart of binnenvaart (maximum geldigheid 2 jaar na onderzoeksdatum), zie lijst “erkende artsen koopvaardij” of via MEDEX,
 • 1 recente pasfoto (in JPG of JPEG of TIFF) of 2 pasfoto’s op papier (volgens de eisen voor officiële documenten);
 • kopie geldig GMDSS-certificaat (STCW-voorschrift A-IV/2),
 • kopie vaarbewijs A (met aantekening “Radar”) of Groot Vaarbewijs of Rijnschipperspatent (blijft geldig tot de leeftijd van 65 jaar),
 • bewijzen van minstens 3 jaar diensttijd op een binnenschip.

medische keuring binnenvaart

MEDEX: link: https://www.health.belgium.be/nl/medex/veiligheid-de-vervoerssector/schippers

Herhalingscursussen

Vijfjaarlijks te herhalen: module “Personal Survival Techniques – A-VI/1-1)” (persoonlijke overlevingstechnieken) en “Elementary Firefighting – A-VI/1-2)” (elementaire brandbestrijding).  Indien in bezit van een geldig ADN-certificaat moet enkel “personal survival techniques” herhaald worden.    

Verlenging vaarbevoegdheid “estuaire vaart”

Vereiste documenten:

 • ingevuld aanvraagformulier “vaarbevoegdheidsbewijs estuaire vaart”,
 • kopie van geldige medische keuring voor zeevarenden of binnenvaart (max. geldigheidsduur 2 jaar na onderzoeksdatum),
 • kopie van verlengd certificaat GMDSS ROC (restricted operator’s certificate) of hoger,
 • 1 digitale pasfoto (JPG, JPEG of TIFF) of 2 geprinte pasfoto’s ,
 • kopie certificaat van erkende herhalingscursus “Personal Survival Techniques” VI/1-1 en “Elementary fire fighting “ VI/1-2.   (EFF kan vervangen worden door ADN-certificaat);
 • bewijzen van een goedgekeurde diensttijd aan boord van een binnenschip van ten minste 1 jaar (180 vaardagen) gedurende de laatste 5 jaar.

Aanvraag opsturen naar: stcw95@mobilit.fgov.be of Certificatie van Zeevarenden Antwerpen (STCW), Entrepotplaats 1 - bus 7,  B- 2000 Antwerpen