Beveiliging

Changed
04/03/2022

Overal ter wereld zijn er voor koopvaardijschepen dreigingen zoals piraterij, terrorisme, oorlogen en cyberaanvallen. Dit gebeurt vaak in gebieden zoals de Golf van Guinee en de Straat van Malakka. Maar ook in andere gebieden zoals de Straat van Hormuz, de kusten van Libië, Yemen en de Zee van Azov komen dreigingen door terrorisme of oorlog op zee voor.  

Koopvaardijschepen kunnen hierbij geraakt worden door mijnen, torpedo’s, raketten … Daarnaast kunnen ze erge hinder ondervinden door de verstoring van gps- of radiosignalen.  

Op onderstaande kaarten ziet u gebieden met hoog risico:  

  • Hoogrisicogebied Rode Zee 

  • Golf van Aden 

  • Arabische Zee 

  • Golf van Guinea 

Dreigingen monitoren 

DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer werkt samen met Defensie, de douane en scheepvaartpolitie op het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) in Zeebrugge om dreigingen wereldwijd te monitoren, in kaart te brengen en in te schatten.  

Informatie-uitwisseling met verschillende centra 

We delen onze informatie met maritieme informatiecentra van andere landen zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk. Daarnaast wisselen we info uit met internationale organisaties zoals: 

  • United Kingdom Marine Trade Operations (UKMTO) 

  • Maritime Domain Awareness for Trade – Gulf of Guinea (MDAT-GOG) 

  • The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (RECAAP)  

Op die manier vormen we een ‘Maritiem domeinbewustzijn’. 

Waarschuwen van de rederijen

Vanuit de Cel Maritieme Beveiliging (CMB) van DG Scheepvaart is er onmiddellijk contact met de Company Security Officers van de Belgische rederijen. We verwittigen hen over de mogelijke risico’s voor hun schepen en bemanning.  

Bij een incident kunnen rederijen ons steeds bereiken via: 

De Cel Maritieme Beveiliging zal de betrokken partijen op de hoogte brengen en indien nodig de afhandeling coördineren. 

Meer informatie over de Cel maritieme beveiliging en het Maritiem Informatiekruispunt (MIK) vindt u terug bij maritieme beveiliging