Kentekenplaat voor bromfietsen

 

Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen die in België in het verkeer worden gebracht, worden ingeschreven. Voortaan geldt deze verplichting ook voor de bromfietsen en lichte vierwielers aangeschaft vóór 31 maart 2014. 

 

Vanaf 11 december 2015 moeten alle bromfietsen en lichte vierwielers die in België aan het verkeer deelnemen, verplicht een kentekenplaat dragen. Hiertoe zal er gedurende een jaar een regularisatieprocedure worden opgestart. 
 
De overige voertuigen die men met deze maatregel beoogt, zijn de voertuigen die na 31 maart 2014 uit een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) zijn ingevoerd en die nog niet werden ingeschreven. 

 

De procedure

De normale regularisatieprocedure  schema (PDF, 104.68 KB) voor een brommer of lichte vierwieler aangekocht vóór 31 maart 2014 verloopt als volgt:

 • Stap 1: U gaat naar bpost met uw gelijkvormigheidsdocumenten. Ter plaatse voert bpost de technische gegevens van het voertuig in en stuurt deze door naar de DIV.
   Bekijk hier de checklist. (PDF, 248.3 KB)

 • Stap 2: U krijgt van bpost een aanvraagformulier voor inschrijving dat u moet invullen, ondertekenen en voorleggen aan uw verzekeraar.

 • Stap 3: De verzekeraar voert de inschrijving uit via de WebDIV-toepassing en overhandigt u een samenvattingsformulier van de inschrijving.

 • Stap 4: U wacht de komst van de postbode af die u de kentekenplaat bezorgt en die u op uw voertuig moet aanbrengen. Het kentekenbewijs moet u zorgvuldig bewaren (het kentekenbewijs bestaat uit twee delen: een deel om thuis te bewaren en een ander om aan boord van het voertuig te bewaren).

 

Aangepaste procedures

Naargelang de leeftijd van het voertuig zijn voorziet de regelgeving aanpassingen van deze "normale" procedure voor voertuigen met een "oldtimer"-kenteken, voertuigen van vóór of na 1975 en voor voertuigen ouder of jonger dan 25 jaar.

 

 • U beschikt over een document ter identificatie van het voertuig:

 

 • beschikt NIET over een document ter identificatie van het voertuig of goedkeuring.

  • Regularisatieprocedure van een bromfiets of lichte vierwieler van voor 1975.
    schema (PDF, 154.02 KB)
  • Regularisatieprocedure van een bromfiets of lichte vierwieler van na 1975, geen 25 jaar.
    schema (PDF, 125.33 KB)
  • Regularisatieprocedure van een bromfiets of lichte vierwieler van na 1975, met oldtimer-plaat.
    schema (PDF, 152.44 KB)
  • Regularisatieprocedure van een bromfiets of lichte vierwieler van na 1975, meer dan 25 jaar, geen oldtimer-plaat.
    schema (PDF, 126.26 KB)

    

   Wil u alle informatie nog eens nalezen? Dat kan kan u dit samenvattend document  hier downloaden (PDF, 434.53 KB).

    

   Deze regularisatiemaatregel wordt opgestart om de verkeersveiligheid te versterken: alle betrokken voertuigen zullen op deze manier verzekerd zijn, de identificatie ervan wordt makkelijker gemaakt en de bestuurders kunnen meteen worden geïdentificeerd.

    

   HERINNERING: Procedure voor voertuigen die na 31 maart 2014 in het verkeer zijn gebracht 

   Bij aanschaf van een nieuw of tweedehands voertuig dat in België in het verkeer wordt gebracht, krijgt de aanvrager een aanvraagformulier voor inschrijving waarop de voertuiggegevens afgedrukt staan. De inschrijving van deze voertuigen via de WebDIV-toepassing zal mogelijk zijn in zoverre de autobouwers en invoerders deze voertuigen vooraf hebben geregistreerd in de gegevensbank van de DIV.

    

   Betrokken voertuigen

   De voertuigcategorieën waarop deze regularisatiemaatregel betrekking heeft, zijn:

   • De brommers, meer bepaald voertuigen met twee wielen (categorieL1e) of met drie wielen (categorie L2e) uitgerust met een maximum cilinderinhoud van 50 cc of 4kW en waarvan de maximumsnelheid niet hoger ligt dan 45km/uur.
   • De lichte vierwielers, meer bepaald de voertuigen waarvan het lege gewicht niet meer bedraagt dan 350 kg, uitgerust met een cilinderinhoud van 50 cc of 4kW en waarvan de maximumsnelheid niet hoger ligt dan 45km/uur.

    

   Uitgesloten zijn:

   • Voertuigen uitsluitend bestemd voor fysiek gehandicapten
   • Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen
   • Voertuigen die niet minstens één plaats hebben.
   • Minibikes
   • Voertuigen met een maximumsnelheid van 6km/uur moeten niet worden ingeschreven.

    

   Kentekenplaat

   Nieuwe of opnieuw ingeschreven voertuigen krijgen een kentekenplaat die begint met de letter "S".

   • De "brommers" en rijwielen krijgen een kentekenplaat van hetzelfde formaat als de "motorfietsen" (21 cm breed en 14 cm hoog):
    • Klasse A (maximum 25 km/uur): begint met "A" (S-ABC 001)
    • Klasse B (maximum 45 km/uur): begint met "B" (S-BAE 001)

    

   • De "lichte vierwielers" kunnen kiezen uit twee kentekenplaatformaten beginnend met "U" (S-UAB 001)
    • De kentekenplaat van de "voertuigen": 52 cm breed en 11 cm hoog
    • De kentekenplaat van de "motoren": 21 cm breed en 14 cm hoog
   • Vanaf 01/10/2016 zal een nummerplaat van klein formaat (10 x 12 cm) automatisch worden uitgereikt bij elke nieuwe inschrij­ving of wijziging van een bestaande inschrijving (behalve bij een duplicaat van het inschrijvingsbewijs in het geval van een bromfietser klasse A of B of een lichte vierwieler). De kleine plaat zal automatisch worden uitgereikt voor alle betrokken types van voertuigen: bromfietsers, speed pedelecs en lichte vierwielers.

   De voertuigen die zijn uitgerust met een koetswerk en een montageplaats voor een kentekenplaat, moeten vooraan een reproductie van de kentekenplaat dragen. De voorwaarden waaraan deze reproductie moet voldoen, zijn uiteengezet op onze website.

    

   Bijdrage

   Voor de regularisatie, het doorsturen door bpost van de technische gegevens naar de DIV, de kentekenplaat en het kentekenbewijs bedraagt de prijs 42 euro, contant te betalen aan de postbode bij aflevering van de kentekenplaat.

    

   Voor een normale inschrijving, de kentekenplaat en het kentekenbewijs bedraagt de prijs 30 euro, contant te betalen aan de postbode bij aflevering van de kentekenplaat.