Vlaggenbrief

LOKET: openingsuren

Brussel / Oostende : open op maandag, dinsdag en donderdag, van 9u tot 11u45

Gent : open op dinsdag en donderdag, van 9u tot 11u45

 

LOKET: nieuwe openingsuren vanaf 1 oktober 2016

Brussel: open op dinsdag en vrijdag, van 9u tot 11u45

Oostende / Gent : open op dinsdag en donderdag, van 9u tot 11u45

 

Met eenzelfde aanvraagformulier kan u een vlaggenbrief (of de vernieuwing ervan) en/of een immatriculatie aanvragen.

 
 
Om het aanvraagformulier te kunnen openen moet u minstens over Adobe 9 beschikken.
 
Om de applicatie te kunnen gebruiken raden we u aan een recente versie van Flash Player te gebruiken.

Pleziervaartuigen die varen in volle zee, vreemde wateren en Belgische zeewateren (de territoriale zee, de havens van de kust, de haven van Gent, de kanalen Oostende-Brugge en Zeebrugge-Brugge, het Belgisch gedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen alsook de Beneden-Zeeschelde) moeten in het bezit zijn van een vlaggenbrief. De afgifte van een vlaggenbrief is tevens een inschrijving in het register der pleziervaartuigen.

Uitzonderingen

Vaartuigen korter dan 2,5 m, kajaks en waterfietsen krijgen geen vlaggenbrief.

Vaartuigen langer dan 24 m of vaartuigen die het zeehengelen met betalende passagiers uitoefenen of vaartuigen gebruikt of bestemd voor het vervoer van meer dan 12 betalende passagiers, worden niet beschouwd als pleziervaartuigen. Zij krijgen een zeebrief.

Soorten vlaggenbrieven

Er bestaan twee soorten vlaggenbrieven: de niet-commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen die niet mogen worden verhuurd of gebruikt voor het vervoer van betalende passagiers, goederen of dieren, en de commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen verhuurd of gebruikt voor het vervoer van maximum 12 passagiers maar niet voor het vervoer van goederen of dieren.

Let op: wie betalende passagiers vervoert (charter), ongeacht het aantal, moet over een gepast STCW-certificaat beschikken of een skipper aan boord hebben met deze kwalificatie.

Aanvraag

Een vlaggenbrief vraagt u aan via het online-formulier (zie link hoger ‘vraag hier online je vlaggenbrief aan'). Vul alle gegevens online in, druk dan het formulier af, onderteken het en stuur het met de vereiste documenten op naar één van onze pleziervaartloketten.
De aanvraag en afgifte van een commerciële vlaggenbrief gebeurt enkel in Brussel.

Documenten te voegen bij de aanvraag van vlaggenbrief

Indien een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden bijgevoegd.

 • Het eigendomsbewijs van het vaartuig (factuur, verkoopcontract, notarisakte) Het verkoopcontract bevat altijd de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de verkoper(s) en de koper(s), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig en de handtekening van alle contractanten.
 • Als de eigenaar een natuurlijke persoon is: een nationaliteitsbewijs en bewijs van woonst of een afdruk van de gegevens van de Belgische elektronische identiteitskaart.
 • Als de eigenaar een rechtspersoon is: een nationaliteitsbewijs en bewijs van woonst of een afdruk van de gegevens van de Belgische elektronische identiteitskaart van de leden van de verantwoordelijke beheers- of directieorganen en een bijgewerkte kopie van de statuten.
 • De verklaring van overeenstemming CE voor het pleziervaartuig dat vanaf 16 juni 1998 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld, OF het bewijs leveren dat het vaartuig ingeschreven was als of in de handel gebracht werd als pleziervaartuig in de EER vóór 16 juni 1998.
 • De verklaring van overeenstemming CE voor de waterscooter of viertaktmotor die vanaf 1 januari 2006 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld (indien een tweetaktmotor vanaf 1 januari 2007), OF bewijs leveren dat de waterscooter of viertaktmotor in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld in de EER vóór 1 januari 2006 (indien een tweetaktmotor vóór 1 januari 2007).
 • Het attest DL2B. De Belgische Douane en Accijnzen leveren dit attest af wanneer het vaartuig ofwel buiten de Europese Unie nieuw of tweedehands werd aangekocht en er wordt ingevoerd, ofwel het vaartuig langer is dan 7,50m en nieuw werd aangekocht in een lidstaat van de Europese Unie.
 • Het attest van schrapping als het vaartuig tweedehands gekocht is en onder vreemde vlag voer.
 • De originele vorige vlaggenbrief.

Commerciële vlaggenbrief

Vooraleer een commerciële vlaggenbrief kan worden afgegeven, moet het vaartuig beschikken over een certificaat van deugdelijkheid.

Betaling en afgifte

De vlaggenbrief wordt afgeleverd tegen betaling van een retributie. U betaalt bij voorkeur via een overschrijving: alle gegevens (gestructureerde mededeling en rekeningnummer) hiervan vindt u op het aanvraagformulier. De eventuele bankkosten zijn steeds ten laste van de aanvrager. Aan het loket kunt u ook betalen, enkel Bancontact, Mister Cash of Maestro worden aanvaard. Kredietkaarten en cash worden niet aanvaard.

De vlaggenbrief wordt per post opgestuurd.

Afgewezen aanvraag

Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen, kunt u uw retributie terugvorderen. U richt een schriftelijke vraag tot terugbetaling aan hetzelfde loket waarbij u de aanvraag voor de vlaggenbrief heeft ingediend. Vermeld de IBAN- en BIC-code van uw rekening en voeg een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart aan de vraag toe.

Vervallen vlaggenbrief

De vlaggenbrief vervalt:

 • na de op de vlaggenbrief vermelde geldigheidsdatum. Dit betekent dat u een nieuwe aanvraag moet doen.
 • als een wijziging optreedt in de gegevens die moeten worden vermeld op de vlaggenbrief. Ook dit betekent dat u een nieuwe aanvraag moet doen.
 • als de inschrijving in het register der pleziervaartuigen wordt geschrapt. De schriftelijke aanvraag voor doorhaling moet worden opgestuurd naar één van onze adressen, vergezeld van de originele vlaggenbrief en het bewijs van verkoop van het vaartuig. Een attest van doorhaling kan worden afgegeven.

Let op: wie binnen de 3 maand voor deze geldigheidsdatum een nieuwe vlaggenbrief aanvraagt, krijgt een vlaggenbrief met een geldigheid tot de vorige geldigheidsdatum + 5 jaar en verliest op die manier geen geldigheidstermijn.

Buitenlandse vlag

Een pleziervaartuig onder buitenlandse vlag moet de documenten aan boord hebben die zijn nationaliteit bevestigen (registratie, immatriculatie, ICP - International Certificate for Pleasure crafts), overeenkomstig de reglementering van zijn land.

Vernieuwing

De vlaggenbrief moet worden vernieuwd als een wijziging optreedt in de gegevens die erop worden vermeld (bv. nieuwe eigenaar of motor) en bij het overschrijden van de geldigheidsdatum. Ook bij verlies of diefstal moet de vlaggenbrief worden vernieuwd. De aanvraag voor een nieuwe vlaggenbrief gebeurt door middel van het volledig ingevulde formulier. U kan de aanvraag doen op basis van de vorige vlaggenbrief waarbij de gegevens automatisch worden ingevuld en u deze zo nodig kunt wijzigen. Het ondertekende formulier moet worden opgestuurd naar één van de hierboven vermelde adressen, samen met:

 • de originele vlaggenbrief of, bij diefstal en verlies, een attest met notitienummer van het PV van de politie,
 • de documenten die de veranderingen bewijzen.

De documenten reeds in ons bezit hoeven niet meer te worden opgestuurd.

Let op: wie binnen 3 maand voor de vervaldatum een nieuwe vlaggenbrief aanvraagt, krijgt een vlaggenbrief met een geldigheid tot de vorige geldigheidsdatum + 5 jaar.

Schrapping

De schriftelijke aanvraag voor doorhaling moet opgestuurd worden naar één van onze adressen, vergezeld van de originele vlaggenbrief en het bewijs van verkoop van het vaartuig. Een attest van doorhaling kan dan worden afgegeven.

Diefstal - verlies

Zowel bij diefstal als bij verlies moet een attest met notitienummer van het PV van de politie ingediend worden bij de aanvraag van een nieuwe vlaggenbrief.

Contact

Aandacht: nieuwe openingstijden vanaf 1 juli.

Loket pleziervaart Brussel, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Loket pleziervaart Oostende, Natiënkaai 5, 8400 Oostende

Loket pleziervaart Gent, Port Arthurlaan 12, 9000 Gent

Pleziervaart Antwerpen, Posthoflei 5, 2600 Antwerpen (Berchem)

Douane