Cabin Crew (CC)

De van kracht zijnde regelgeving van het basis Reglement(Verordening (EC)No 216/2008 van Europese Parlement en de Raad) voor cabine bemanning werd als bijlage V(part CC) aan de Verordening (EU)No 290/2012 van de Commissie op 30 maart 2012 gepubliceerd.

Deze laatste Verordening is een wijziging van Verordening  (EU)No1178/11 van de Commissie van 3 november 2011 die de technische eisen en de van toepassing zijnde, administratieve procedures voor het vliegend personeel van de burger luchtvaart, beschrijft.

Medisch certificaat voor Cabin crew (MED)

Met de invoering van de nieuwe Verordening EC 1178/11 is er de verplichting dat de houder van een attest voor cabine bemanning ook over een geldig medisch certificaat dient te beschikken.  Dit certificaat kan enkel afgeleverd worden door een gecertificeerd luchtvaart- geneeskundig centrum of een gecertificeerde bevoegde keuringsarts. 

De lijst van de gecertificeerd luchtvaartgeneeskundig centra of gecertificeerde bevoegde keuringsartsen is onderaan te vinden in de rubriek "Publicaties".