Europees Strategisch Initiatief voor de Veiligheid (ESSI)

Het ESSI (European Strategic Safety Initiative) is een partnerschap tussen het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (European Aviation Safety Agency - EASA), andere regelgevende organisaties en de luchtvaartindustrie. De doelstelling van ESSI is het verhogen van de veiligheid door het uitwerken van veiligheidsanalyses en promotiemateriaal (zoals folders), het implementeren van actieplannen en het wereldwijd coördineren van veiligheidsinitiatieven.

De ESSI bestaat uit 3 pijlers:

Het directoraat-generaal Luchtvaart moedigt iedereen aan de maatregelen in de publicaties van ECAST, EHEST en EGAST toe te passen en na te leven.